Tin tức thị trường
Phân tích - Nhận định
Kiến thức bất động sản
Nội - Ngoại thất
Xây dựng - Kiến trúc
Phong thủy
Tài chính - chứng khoán

Thành lập 5 cụm công nghiệp ở huyện Thạch Thất

UBND TP. Hà Nội đã ban hành các quyết định thành lập các Cụm công nghiệp: Cơ kim khí Phùng Xá, Canh Nậu, Chàng Sơn, Bình Phú 1, Kim Quan (huyện Thạch Thất). Cụ thể, cụm công nghiệp Cơ kim khí Phùng Xá do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư tại xã Phùng Xá với quy mô 18,73ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngành cơ kim khí.

Cụ thể, cụm công nghiệp Cơ kim khí Phùng Xá do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư tại xã Phùng Xá với quy mô 18,73ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngành cơ kim khí.

Cụm công nghiệp Canh Nậu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư tại xã Canh Nậu với quy mô 10,7ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Sản xuất đồ gỗ gia dụng, chế biến lâm sản và ngành cơ kim khí.

Cụm công nghiệp Chàng Sơn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư tại xã Chàng Sơn với quy mô 10,7ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Chế biến lâm sản, sản xuất đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ cao cấp.

Cụm công nghiệp Bình Phú 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư tại xã Bình Phú với quy mô 14,71ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngành cơ kim khí và sản xuất đồ mộc.

Cụm công nghiệp Kim Quan do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư tại Kim Quan với quy mô 10,7ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sản xuất đồ mộc.

Trang chủ   Cập nhât: 11:46 - 14/08/2017